Nyheter

På grund av rådande omständigheter har Årekonferensen som skulle ägt rum i slutet av januari ställts in. Konferensen försvinner inte utan ersätts av en konferens i Sandhamn 22-24 april. Läs mer om konferensen under menyn konferens, Sandhamnskonferensen.

Rapport från Föreningen Fastighetsekonomernas årsmöte 2020 Årsmötet ägde rum den 2 april 2020. Årsmötet beslutade att omvälja styrelseledamöterna Jessika Jonsson, Frida Carlsson och Michael Purasell. Julia Olsson nyvaldes till styrelseordförande. Malin Strömberg, Johanna Grahn och Douglas Frankedal Skoog nyvaldes in i styrelsen. Vidare valdes John Strand och Emma Malmeby till revisorer. Niklas Tranäng valdes till …

Rapport från Årsmötet Läs mer »

Läs gärna rapporteringen från Årekonferensen som publicerats på Fastighetsvärlden.se Tack för en bra konferens och på återseende under vårens kommande evenemang.

I ett led att effektivisera styrelsens arbete godkänns föreningens riktlinjer för GDPR i samband med inloggning. Samtycket lämnas vid nästa tillfälle du loggar in. Vill du återkalla ditt samtycke kontaktar du info@ariam4.sg-host.com Riktlinjerna går att läsa i sin helhet på denna sida Har du frågor kring våra riktlinjer för GDPR, vänligen kontakta styrelsen på info@ariam4.sg-host.com

Åre-konferensen arrangeras den 23-26 januari 2020. Mer information kommer att presenteras löpande. Kontakta gärna styrelsen vid frågor, idéer eller samarbeten. Klicka här för att läsa mer om konferensen.

Rapport från Föreningen Fastighetsekonomernas årsmöte 2019 Årsmötet beslutade att omvälja styrelseledamöterna Carl Lundin, Julia Olsson och Michael Purasell. Mathilda Ingelgård omvaldes till styrelseordförande. Vidare valdes Ludvig Samuelsson och Niklas Tranäng till revisorer. John Strand och Emma Malmeby valdes till valberedningen. Årsavgiften fastställdes till 300 kr och träder i kraft från och med årsmötet 2019. Årsmötet …

Rapport från årsmötet Läs mer »

Den 25 april kommer FFEs årstämma att hållas. Anmälan sker genom inloggat läge under fliken evenemang. Vänliga hälsningar Styrelsen

Du kan redan nu anmäla dig till samtliga AWs under våren. Logga in på hemsidan och sedan gå under fliken evenemang för att se alla evenemang. Vänliga hälsningar Styrelsen

Gå in under sidan Årekonferensen för mer information och anmälan. Vi ses i Åre!    

Varmt välkommen till den sjunde upplagan av FFE:s Åre-konferens! Årets tema är: Samhällsfastigheter, Nyproduktion och Prop Tech Klicka gärna in dig på Inbjudan Are 2019 och läs mer om konferensen eller anmäl dig direkt via länken