Uncategorized

På grund av rådande omständigheter har Årekonferensen som skulle ägt rum i slutet av januari ställts in. Konferensen försvinner inte utan ersätts av en konferens i Sandhamn 22-24 april. Läs mer om konferensen under menyn konferens, Sandhamnskonferensen.

Rapport från Föreningen Fastighetsekonomernas årsmöte 2020 Årsmötet ägde rum den 2 april 2020. Årsmötet beslutade att omvälja styrelseledamöterna Jessika Jonsson, Frida Carlsson och Michael Purasell. Julia Olsson nyvaldes till styrelseordförande. Malin Strömberg, Johanna Grahn och Douglas Frankedal Skoog nyvaldes in i styrelsen. Vidare valdes John Strand och Emma Malmeby till revisorer. Niklas Tranäng valdes till …

Rapport från Årsmötet Läs mer »

Rådgivarrundan är en mycket uppskattad kväll som FFE har anordnat flera år i rad tillsammans med konsulter inom branschen. För anmälan, logga in med dina användaruppgifter och klicka sedan vidare till “Evenemang”.

Matrikeln för 2018 är nu färdig och nytt för i år är att den finns tillgänglig i digitalt format! Logga in på hemsidan och gå in under fliken ”Matrikel” för att läsa den.

Innan sommaren presenterade Finansdepartementet ett nytt förslag till ränteavdragsbegränsningar i bolagssektorn. Att detta förslag kommer att få stor påverkan på skattesituationen för många bolag inom bygg- och fastighetsbranschen råder det ingen tvekan om. I slutet på september går remisstiden ut och frågan är vilka reaktionerna från branschen blir. FFE vill härmed, i samarbete med skatterådgivare …

Frukostseminarium 12 oktober Läs mer »

Hej allihop, Nu är det dags för Årsstämman för Föreningen Fastighetsekonomerna. Bifogat finner ni kallelsen.   Väl mött! Styrelsen