• Om FFE
  • Om FFE
Prev Next

Om FFE

Föreningen Fastighetsekonomerna är en ideell förening vars främsta syfte är att främja nätverkande, samarbete och åsiktsutbyte bland våra medlemmar genom att bland annat anordna regelbundna after-works, en större fest vartannat år och en årlig Rådgivarpubrunda. Utöver nämnda evenemang arrangerar föreningen seminarier i egen regi samt i samarbete med branschaktörer med aktuella ämnen. Från och med 2013 har föreningen även arrangerat en mycket uppskattad konferens i Åre där flera av fastighetsbranschens mest inflytelserika personer har deltagit.

Föreningen Fastighetsekonomerna, FFE, är ett nätverk inom fastighetsbranschen för de som har läst civilingenjörsutbildningarna Lantmäteri eller Samhällsbyggnad samt de som har fullgjort kandidatexamen Fastighet och Finans och därefter masterutbildning med fastighetsekonomisk inriktning. Även studenter som läser fastighetsekonomisk utbildning är välkomna i föreningen från och med deras fjärde studieår. Föreningen grundades år 1986 av en grupp studenter från KTH som än idag är aktiva medlemmar. För närvarande har föreningen drygt 1 000 medlemmar med en bred åldersmässig och geografisk spridning som representerar de flesta av fastighetsmarknadens större aktörer inom både privat och offentlig sektor.

Föreningen Fastighetsekonomernas verksamhet bedrivs främst av dess styrelse som idag består av sju medlemmar som arbetar helt ideellt. Målsättningen för föreningen idag är fortsatt att utgöra en branschspecifik och fastighetsekonomiskt inriktad plattform för nätverk, kunskapsutbyte och mycket nöje. Föreningen arbetar även för återväxt bland medlemmarna genom en aktiv kontakt med studenter och hög närvaro på universitet och högskolor.

Styrelsen 2020-2021

Julia Olsson
Ordförande

Frida Carlsson
Kassör

073 426 55 12
fricar@kth.se

Malin Strömberg
Vice Kassör

070 720 81 28
malstro@kth.se

Michael Purasell
Ledamot

Jessika Jonsson
Ledamot

070 480 07 57
jessika.jonsson@cushwake.com

Douglas Frankedal Skoog
Ledamot

070 783 77 73
douglas.frankedal.skoog@nordier.se

Johanna Grahn
Ledamot

072 242 85 65
johanna.grahn@akelius.se

För att se stadgar måste du logga in.

Föreningens stadgar