Personuppgifter

I ett led att effektivisera styrelsens arbete godkänns föreningens riktlinjer för GDPR i samband med inloggning. Samtycket lämnas vid nästa tillfälle du loggar in.

Vill du återkalla ditt samtycke kontaktar du info@ffe.a.se

Riktlinjerna går att läsa i sin helhet på denna sida

Har du frågor kring våra riktlinjer för GDPR, vänligen kontakta styrelsen på info@ffe.a.se