Carl Lundin

Carl Lundin

Läs gärna rapporteringen från Årekonferensen som publicerats på Fastighetsvärlden.se Tack för en bra konferens och på återseende under vårens kommande evenemang.

I ett led att effektivisera styrelsens arbete godkänns föreningens riktlinjer för GDPR i samband med inloggning. Samtycket lämnas vid nästa tillfälle du loggar in. Vill du återkalla ditt samtycke kontaktar du info@ariam4.sg-host.com Riktlinjerna går att läsa i sin helhet på denna sida Har du frågor kring våra riktlinjer för GDPR, vänligen kontakta styrelsen på info@ariam4.sg-host.com

Åre-konferensen arrangeras den 23-26 januari 2020. Mer information kommer att presenteras löpande. Kontakta gärna styrelsen vid frågor, idéer eller samarbeten. Klicka här för att läsa mer om konferensen.

Rapport från Föreningen Fastighetsekonomernas årsmöte 2019 Årsmötet beslutade att omvälja styrelseledamöterna Carl Lundin, Julia Olsson och Michael Purasell. Mathilda Ingelgård omvaldes till styrelseordförande. Vidare valdes Ludvig Samuelsson och Niklas Tranäng till revisorer. John Strand och Emma Malmeby valdes till valberedningen. Årsavgiften fastställdes till 300 kr och träder i kraft från och med årsmötet 2019. Årsmötet …

Rapport från årsmötet Läs mer »

Uppdaterad information om Åre-konferensen (öppnas i nytt fönster)

Nu har anmälan till Åre-konferensen 2018 öppnat. Läs mer under “Evenemang” och “Åre-konferensen”.

Innan sommaren presenterade Finansdepartementet ett nytt förslag till ränteavdragsbegränsningar i bolagssektorn. Att detta förslag kommer att få stor påverkan på skattesituationen för många bolag inom bygg- och fastighetsbranschen råder det ingen tvekan om. I slutet på september går remisstiden ut och frågan är vilka reaktionerna från branschen blir. FFE vill härmed, i samarbete med skatterådgivare …

Frukostseminarium 12 oktober Läs mer »

Det är dags för vårens sista After Work med FFE. Vi ses från klockan 17:00 på Berns Terrassen. För information om hur du ansöker om medlemskap i FFE, gå till “Om FFE” och sedan “Bli en av oss”. Har du frågor om hur då återaktiverar ditt medlemskap eller har problem att logga in, kontakta styrelsen …

AW 29 juni, Berns Terrassen Läs mer »