Om oss

Om FFE

Föreningen Fastighetsekonomerna är en ideell förening vars främsta syfte är att främja nätverkande, samarbete och åsiktsutbyte bland våra medlemmar genom att bland annat anordna regelbundna after-works, en större fest vartannat år och en årlig ”Rådgivarpubrunda”. Utöver nämnda evenemang arrangerar föreningen seminarier i egen regi samt i samarbete med branschaktörer med aktuella ämnen. Från och med 2013 har föreningen även arrangerat en mycket uppskattad konferens i Åre där flera av fastighetsbranschens mest inflytelserika personer har deltagit.

Föreningen Fastighetsekonomerna, FFE, är ett nätverk inom fastighetsbranschen för de som har läst civilingenjörsutbildningarna Lantmäteri eller Samhällsbyggnad samt de som har fullgjort kandidatexamen Fastighet och Finans och därefter masterutbildning med fastighetsekonomisk inriktning. Även studenter som läser fastighetsekonomisk utbildning är välkomna i föreningen från och med deras fjärde studieår. Föreningen grundades år 1986 av en grupp studenter från KTH som än idag är aktiva medlemmar. För närvarande har föreningen drygt 1 400 medlemmar med en bred åldersmässig och geografisk spridning som representerar de flesta av fastighetsmarknadens större aktörer inom både privat och offentlig sektor.

Föreningen Fastighetsekonomernas verksamhet bedrivs främst av dess styrelse som idag består av sju medlemmar som arbetar helt ideellt. Målsättningen för föreningen idag är fortsatt att utgöra en branschspecifik och fastighetsekonomiskt inriktad plattform för nätverk, kunskapsutbyte och mycket nöje. Föreningen arbetar även för återväxt bland medlemmarna genom en aktiv kontakt med studenter och hög närvaro på universitet och högskolor.

linus-mimietz-QYI__0vehUs-unsplash 1
Astrid_Lundman_HighRes1


Astrid Lundman

Ordförande

073 143 30 07
astrid.lundman@cushwake.com

DFA_Oliva_Nygren_svv2

Olivia Nygren

Vice Ordförande

070 755 88 19
olivia.nygren@jll.com

097c54be-a759-4f14-bd22-ab3b75230522 2

Filip Bodin

Ledamot

070 485 18 01
filip.bodin@gmail.com

9338af34-4d7a-476c-8ce7-c1bf75e2448b

Sebastian Roos

Ledamot

070 248 20 78
sebastian.roos@newsec.se

Nabil Hossain Niam_Credit_high (1)

Nabil Hossain

Ledamot

070 090 64 45
nabil.hossain@niam.se

Johan Möller

Johan Möller

Ledamot

070 888 72 75
johan.moller@slatto.se

Mikaela Kulti

Mikaela Kulti

Ledamot

076 188 35 78
mikaela.kulti@slatto.se

83e3205d-cde7-4abc-8fa2-757fd868d163

Leif Nasser

Ledamot

073 567 60 99
leif.nasser@savills.se

Josefine Henriksson

Kassör

073 376 77 00
josefine.henriksson@newsec.se

Ansök om medlemskap

För att ansöka om medlemskap i FFE, vänligen läs igenom villkoren och registrera dig via denna länk.