Om oss

Om FFE

Föreningen Fastighetsekonomerna är en ideell förening vars främsta syfte är att främja nätverkande, samarbete och åsiktsutbyte bland våra medlemmar genom att bland annat anordna regelbundna after-works, en större fest vartannat år och en årlig ”Rådgivarpubrunda”. Utöver nämnda evenemang arrangerar föreningen seminarier i egen regi samt i samarbete med branschaktörer med aktuella ämnen. Från och med 2013 har föreningen även arrangerat en mycket uppskattad konferens i Åre där flera av fastighetsbranschens mest inflytelserika personer har deltagit.

Föreningen Fastighetsekonomerna, FFE, är ett nätverk inom fastighetsbranschen för de som har läst civilingenjörsutbildningarna Lantmäteri eller Samhällsbyggnad samt de som har fullgjort kandidatexamen Fastighet och Finans och därefter masterutbildning med fastighetsekonomisk inriktning. Även studenter som läser fastighetsekonomisk utbildning är välkomna i föreningen från och med deras fjärde studieår. Föreningen grundades år 1986 av en grupp studenter från KTH som än idag är aktiva medlemmar. För närvarande har föreningen drygt 1 400 medlemmar med en bred åldersmässig och geografisk spridning som representerar de flesta av fastighetsmarknadens större aktörer inom både privat och offentlig sektor.

Föreningen Fastighetsekonomernas verksamhet bedrivs främst av dess styrelse som idag består av sju medlemmar som arbetar helt ideellt. Målsättningen för föreningen idag är fortsatt att utgöra en branschspecifik och fastighetsekonomiskt inriktad plattform för nätverk, kunskapsutbyte och mycket nöje. Föreningen arbetar även för återväxt bland medlemmarna genom en aktiv kontakt med studenter och hög närvaro på universitet och högskolor.

linus-mimietz-QYI__0vehUs-unsplash 1

Julia Olsson

Ordförande

073 502 15 87
julia.olsson@datscha.com

Frida Carlsson

Kassör

073 426 55 12
fricar@kth.se

Malin Strömberg

Vice Kassör

070 720 81 28
malstro@kth.se

Michael Purasell

Ledamot

070 048 45 55
michael.purasell@toolgate.se

Jessika Jonsson

Ledamot

070 480 07 57
jessika.jonsson@areim.se

Douglas Frankedal Skoog

Ledamot

070 783 77 73
douglas.frankedal.skoog@nordier.se

Johanna Grahn

Ledamot

072 242 85 65
johanna.grahn@akelius.se

Ansök om medlemskap

För att ansöka om medlemskap i FFE, vänligen läs igenom villkoren och registrera dig via denna länk.