Om oss

Om FFE

Föreningen Fastighetsekonomerna är en ideell förening vars främsta syfte är att främja nätverkande, samarbete och åsiktsutbyte bland våra medlemmar genom att bland annat anordna regelbundna after-works, en större fest vartannat år och en årlig ”Rådgivarpubrunda”. Utöver nämnda evenemang arrangerar föreningen seminarier i egen regi samt i samarbete med branschaktörer med aktuella ämnen. Från och med 2013 har föreningen även arrangerat en mycket uppskattad konferens i Åre där flera av fastighetsbranschens mest inflytelserika personer har deltagit.

Föreningen Fastighetsekonomerna, FFE, är ett nätverk inom fastighetsbranschen för de som har läst civilingenjörsutbildningarna Lantmäteri eller Samhällsbyggnad samt de som har fullgjort kandidatexamen Fastighet och Finans och därefter masterutbildning med fastighetsekonomisk inriktning. Även studenter som läser fastighetsekonomisk utbildning är välkomna i föreningen från och med deras fjärde studieår. Föreningen grundades år 1986 av en grupp studenter från KTH som än idag är aktiva medlemmar. För närvarande har föreningen drygt 1 600 medlemmar med en bred åldersmässig och geografisk spridning som representerar de flesta av fastighetsmarknadens större aktörer inom både privat och offentlig sektor.

Föreningen Fastighetsekonomernas verksamhet bedrivs främst av dess styrelse som idag består av åtta medlemmar som arbetar helt ideellt. Målsättningen för föreningen idag är fortsatt att utgöra en branschspecifik och fastighetsekonomiskt inriktad plattform för nätverk, kunskapsutbyte och mycket nöje. Föreningen arbetar även för återväxt bland medlemmarna genom en aktiv kontakt med studenter och hög närvaro på universitet och högskolor.

linus-mimietz-QYI__0vehUs-unsplash 1
DFA_Oliva_Nygren_2

Olivia Nygren

Ordförande

070 755 88 19
olivia.nygren@jll.com

Karolina Landgärds

Karolina Landgärds

Ledamot

073 046 71 56
karolina.landgards@helaba.de

9338af34-4d7a-476c-8ce7-c1bf75e2448b

Sebastian Roos

Ledamot

070 248 20 78
sebastian.roos@newsec.se

Profilbild

Caroline Svärd

Ledamot

070 342 50 80
caroline.svard@svefa.se

Ella_Svensson

Ella Svensson

Ledamot

073 146 31 05
ella.svensson@jll.com

agnes svensson

Agnes Svensson

Ledamot

073 345 20 67
agnes.svensson@cushwake.com

83e3205d-cde7-4abc-8fa2-757fd868d163

Leif Nasser

Ledamot

073 567 60 99
leif.nasser@savills.se

Josefine Henriksson

Kassör

073 376 77 00
josefine.henriksson@newsec.se

Ansök om medlemskap

För att ansöka om medlemskap i FFE, vänligen läs igenom villkoren och registrera dig via denna länk.