Ansök om medlemskap

Villkor för medlemskap

  • Jag godkänner FFE:s rätt att göra mailutskick och inbjudningar.
  • Jag ger dom rätten att sälja informationen om mig till tredjepart och att publicera information på hemsidan och matrikel.
  • Ur stadgarna går att läsa i §6 att ”som medlem antas civilingenjörer från Lantmäterilinjen och Samhällsbyggnadsprogrammet med fastighetsekonomiska arbetsuppgifter samt elever med fastighetsekonomisk inriktning i Lantmäterilinjens eller Samhällsbyggnadsprogrammets årskurs fyra. Som medlem antas även den som fullgjort kandidatexamen i Fastighet och Finans samt fullgjort, eller blivit antagen till, masterutbildning med fastighetsekonomisk inriktning.”

Ansök om medlemskap

För att ansöka om medlemskap i FFE, vänligen läs igenom villkoren och registrera dig via knappen nedan