Prev Next

Aktuellt

Rapport från Årsmötet

Rapport från Föreningen Fastighetsekonomernas årsmöte 2020 Årsmötet ägde rum den 2 april 2020. Årsmötet beslutade att omvälja styrelseledamöterna Jessika Jonsson, Frida Carlsson och Michael Purasell. Julia Olsson nyvaldes till styrelseordförande. Malin Strömberg, Johanna Grahn och Douglas Frankedal Skoog nyvaldes in i styrelsen. Vidare valdes John Strand och Emma Malmeby till revisorer. Niklas Tranäng valdes till revisorsuppleant. Carl Lundin, Mathilda Ingelgård och Ludvig Samuelsson valdes till valberedningen. Årsavgiften fastställdes till fortsatt 300 kr. För fullständigt protokoll, vänligen kontakta styrelsen, info@ffe.a.se.

Rapport från Årekonferensen

Läs gärna rapporteringen från Årekonferensen som publicerats på Fastighetsvärlden.se Tack för en bra konferens och på återseende under vårens kommande evenemang.

Personuppgifter

I ett led att effektivisera styrelsens arbete godkänns föreningens riktlinjer för GDPR i samband med inloggning. Samtycket lämnas vid nästa tillfälle du loggar in. Vill du återkalla ditt samtycke kontaktar du info@ffe.a.se Riktlinjerna går att läsa i sin helhet på denna sida Har du frågor kring våra riktlinjer för GDPR, vänligen kontakta styrelsen på info@ffe.a.se

Kommande evenemang

För att se kommande evenemang måste du logga in

 


Kontakt
info@ffe.a.se