Prev Next

Aktuellt

Personuppgifter

I ett led att effektivisera styrelsens arbete godkänns föreningens riktlinjer för GDPR i samband med inloggning. Samtycket lämnas vid nästa tillfälle du loggar in. Vill du återkalla ditt samtycke kontaktar du info@ffe.a.se Riktlinjerna går att läsa i sin helhet på denna sida Har du frågor kring våra riktlinjer för GDPR, vänligen kontakta styrelsen på info@ffe.a.se

Åre-konferensen 2020

Åre-konferensen arrangeras den 23-26 januari 2020. Mer information kommer att presenteras löpande. Kontakta gärna styrelsen vid frågor, idéer eller samarbeten. Klicka här för att läsa mer om konferensen.

Rapport från årsmötet

Rapport från Föreningen Fastighetsekonomernas årsmöte 2019 Årsmötet beslutade att omvälja styrelseledamöterna Carl Lundin, Julia Olsson och Michael Purasell. Mathilda Ingelgård omvaldes till styrelseordförande. Vidare valdes Ludvig Samuelsson och Niklas Tranäng till revisorer. John Strand och Emma Malmeby valdes till valberedningen. Årsavgiften fastställdes till 300 kr och träder i kraft från och med årsmötet 2019. Årsmötet röstade i enlighet med styrelsen förslag till ändring av stadgarna avseende invalskriterier. Stadgeändring kräver enhälligt beslut vid två på varandra följande årsmöten varför frågan åter lyfts på extra årsmöte den 20 maj 2019.   För fullständigt protokoll, vänligen kontakta styrelsen, info@ffe.a.se

Kommande evenemang

För att se kommande evenemang måste du logga in

 


Kontakt
info@ffe.a.se