Prev Next

Aktuellt

Åre-konferensen 2020

Åre-konferensen arrangeras den 23-26 januari 2020. Mer information kommer att presenteras löpande. Kontakta gärna styrelsen vid frågor, idéer eller samarbeten.

Rapport från årsmötet

Rapport från Föreningen Fastighetsekonomernas årsmöte 2019 Årsmötet beslutade att omvälja styrelseledamöterna Carl Lundin, Julia Olsson och Michael Purasell. Mathilda Ingelgård omvaldes till styrelseordförande. Vidare valdes Ludvig Samuelsson och Niklas Tranäng till revisorer. John Strand och Emma Malmeby valdes till valberedningen. Årsavgiften fastställdes till 300 kr och träder i kraft från och med årsmötet 2019. Årsmötet röstade i enlighet med styrelsen förslag till ändring av stadgarna avseende invalskriterier. Stadgeändring kräver enhälligt beslut vid två på varandra följande årsmöten varför frågan åter lyfts på extra årsmöte den 20 maj 2019.   För fullständigt protokoll, vänligen kontakta styrelsen, info@ffe.a.se

Årsstämma 2019

Den 25 april kommer FFEs årstämma att hållas. Anmälan sker genom inloggat läge under fliken evenemang. Vänliga hälsningar Styrelsen

Kommande evenemang

För att se kommande evenemang måste du logga in

 


Kontakt
info@ffe.a.se