Föreningen
Fastighetsekonomerna

Nätverket för oss inom fastighetsbranschen

Nätverkande

Föreningen Fastighetsekonomerna är en ideell förening vars främsta syfte är att främja nätverkande.

Samarbete

Utöver nämnda evenemang arrangerar föreningen seminarier i egen regi samt i samarbete med branschaktörer med aktuella ämnen.

Åsiktsutbyte

Vi eftersträvar åsiktsutbyte bland våra medlemmar genom att bland annat anordna regelbundna after-works.

Vill du bli en av oss?

Föreningen Fastighetsekonomerna, FFE, är ett nätverk inom fastighetsbranschen för de som har läst civilingenjörsutbildningarna Lantmäteri eller Samhällsbyggnad samt de som har fullgjort kandidatexamen Fastighet och Finans och därefter masterutbildning med fastighetsekonomisk inriktning. Även studenter som läser fastighetsekonomisk utbildning är välkomna i föreningen från och med deras fjärde studieår.

Vad säger våra medlemmar?

Föreningen Fastighetsekonomerna

Föreningen Fastighetsekonomerna är en ideell förening vars främsta syfte är att främja nätverkande, samarbete och åsiktsutbyte bland våra medlemmar genom att bland annat anordna regelbundna after-works, en större fest vartannat år och en årlig ”Rådgivarpubrunda”. Utöver nämnda evenemang arrangerar föreningen seminarier i egen regi samt i samarbete med branschaktörer med aktuella ämnen. Från och med 2013 har föreningen även arrangerat en mycket uppskattad konferens i Åre där flera av fastighetsbranschens mest inflytelserika personer har deltagit.
medlemmar
medlemmar i styrelsen
år som förening
år med Åre-konferensen

Nyheter

Följ oss på instagram

Följ med på vår resa!

Kom i kontakt med oss

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.