Aktuellt

FFE kallar till ordinarie årsmöte

Styrelsen för Föreningen Fastighetsekonomerna får härmed kalla föreningens medlemmar till ordinarie årsmöte.

Datum: 2022-04-21
Tid: 18:00
Plats: TBA

Beroende på antalet anmälda till stämman kommer lokal att meddelas. Medlem som önskar få visst ärende behandlat på årsmötet, skall enligt föreningens stadgar § 16 skriftligen anmäla ärendet hos styrelsen minst en vecka före årsmötet. Skicka in ditt ärende till styrelsen via info@ffe.a.se.

Anmälan till årsmötet sker via mail till info@ffe.a.se senast 2022-04-14

Läs fler av våra inlägg