Aktuellt

Frukostseminarium 12 oktober

Innan sommaren presenterade Finansdepartementet ett nytt förslag till ränteavdragsbegränsningar i bolagssektorn. Att detta förslag kommer att få stor påverkan på skattesituationen för många bolag inom bygg- och fastighetsbranschen råder det ingen tvekan om. I slutet på september går remisstiden ut och frågan är vilka reaktionerna från branschen blir.

FFE vill härmed, i samarbete med skatterådgivare från Svalner, bjuda in till ett frukostseminarium där vi diskuterar praktiska effekter av förslaget och några av de synpunkter som lyfts under remissbehandlingen.

Anmälan via denna länk

Seminariet är öppet för aktiva i branschen och studenter. Begränsat antal platser (FFE-medlemmar prioriteras).

Frukost serveras från klockan 8:00. Seminariet beräknas pågå mellan klockan 8:30-9:30.

Läs fler av våra inlägg