Aktuellt

Om Föreningen Fastighetsekonomerna

Föreningen Fastighetsekonomerna är ett nätverk inom fastighetsbranschen för de som har läst civilingenjörsutbildningarna Lantmäteri eller Samhällsbyggnad samt de som har fullgjort kandidatexamen Fastighet och Finans och därefter masterutbildning med fastighetsekonomisk inriktning. Även studenter som läser fastighetsekonomisk utbildning är välkomna i föreningen från och med deras fjärde studieår. Föreningen startades av en grupp studenter från KTH år 1986 som än idag är aktiva medlemmar. För närvarande uppgår antalet medlemmar till drygt 1 200 medlemmar med en god åldersmässig och geografisk spridning och som representerar de flesta av fastighetsmarknadens större aktörer både inom privat och offentliga sektor.

Föreningen Fastighetsekonomerna är en ideell förening vars främsta syfte är att främja nätverkande, samarbete och åsiktsutbyte bland våra medlemmar genom bland annat regelbundet återkommande after-works, en större ”FFE-fest” vartannat år och en årlig ”Rådgivarpubrunda”. Utöver nämnda evenemang arrangerar föreningen seminarier i egen regi och i samarbete med branschaktörer med aktuella ämnen för medlemmarnas intresse. Från och med 2013 har föreningen även arrangerat en mycket uppskattad konferens i Åre med cirka 120 deltagare varav flera av fastighetsbranschen mest inflytelserika personer.

Föreningen Fastighetsekonomernas verksamhet bedrivs främst av dess styrelse som idag består av sju medlemmar som arbetar helt ideellt. Målsättningen för föreningen idag är fortsatt att utgöra en branschspecifik och fastighetsekonomiskt inriktad plattform för nätverk, kunskapsutbyte och mycket nöje. Föreningen arbetar även för återväxt bland medlemmarna genom en aktiv kontakt med studenter och närvaro på universitet och högskolor.

 

Läs fler av våra inlägg