Aktuellt

Rapport från Årsmöte

Rapport från Föreningen Fastighetsekonomernas årsmöte 2021

Årsmötet ägde rum den 22 april 2021.

Årsmötet beslutade att omvälja styrelseledamöterna Frida Carlsson och Malin Strömberg. Douglas Frankedal Skoog nyvaldes till styrelseordförande. Astrid Lundman, Filip Bodin och Nabil Hossain nyvaldes in i styrelsen.

Vidare valdes Carl Lundin och Mathilda Ingelgård till revisorer. Niklas Tranäng valdes till revisorsuppleant. Ludvig Samuelsson, Julia Olsson och Jessika Jonsson valdes till valberedningen.

Årsavgiften fastställdes till fortsatt 300 kr.

För fullständigt protokoll, vänligen kontakta styrelsen, info@ffe.a.se

Läs fler av våra inlägg