Aktuellt

Rapport från Årsmötet

Rapport från Föreningen Fastighetsekonomernas årsmöte 2020

Årsmötet ägde rum den 2 april 2020.

Årsmötet beslutade att omvälja styrelseledamöterna Jessika Jonsson, Frida Carlsson och Michael Purasell. Julia Olsson nyvaldes till styrelseordförande. Malin Strömberg, Johanna Grahn och Douglas Frankedal Skoog nyvaldes in i styrelsen.

Vidare valdes John Strand och Emma Malmeby till revisorer. Niklas Tranäng valdes till revisorsuppleant. Carl Lundin, Mathilda Ingelgård och Ludvig Samuelsson valdes till valberedningen.

Årsavgiften fastställdes till fortsatt 300 kr.

För fullständigt protokoll, vänligen kontakta styrelsen, info@ffe.a.se

Läs fler av våra inlägg