Aktuellt

Ny styrelse vald för 2018/2019

Den 18 april \u00e4gde \u00e5rsst\u00e4mman rum f\u00f6r FFE och vi v\u00e4lkomnar Michael Purasell och Emma Malmeby till den nya styrelsen. Ni hittar mer information om hela styrelsen under fliken Om FFE. Vi tackade \u00e4ven av Niklas Tran\u00e4ng, Niklas Langer och Gabriella Jonsson\u00a0Edfast som alla tre suttit flera \u00e5r i styrelsen och varit med och gjort den v\u00e4l fungerande under \u00e5ren. Stort tack f\u00f6r all er tid och engagemang f\u00f6r f\u00f6reningen! Har du som medlem n\u00e5gra id\u00e9er eller f\u00f6rslag f\u00f6r det kommande verksamhets\u00e5ret? H\u00f6r g\u00e4rna av dig till styrelsen via ffe.styrelsen@gmail.com eller ring direkt till n\u00e5gon av oss s\u00e5 tar vi g\u00e4rna emot dessa. /Styrelsen FFEIn the dynamic world of online betting, 1xbet stands out as a trusted name that offers an immersive gaming and betting experience. With the launch of the 1xbet App Download, users are now equipped to place wagers, monitor live scores, and even view real-time matches, all from the comfort of their devices. This innovative approach not only simplifies betting procedures but also enhances user engagement, making every game an exciting adventure.

Läs fler av våra inlägg